Upptäck nu

Ruin efter en liten, medeltida rundkyrka belägen norr om Ålleberg. Kyrkplatsen anses vara en av de äldsta i Västergötland och sägs, tillsammans med Friggeråker och Östra Gerum, vara utmärkt av den helige Sigfrid av York. Detta är naturligtvis en uppgift som måste anses som tveksam.
De nu synliga kyrkmurarna har tillkommit under 1100-talet men utgrävningar har visat att kristna begravningar har ägt rum innan de nuvarande murarna uppfördes, vilket tyder på att det funnits en äldre kyrka på platsen. Kyrkan torde ha övergivits under andra halvan av 1500-talet.

Kyrkan vid Agnestad är en av få rundkyrkor i Sverige, endast ett dussintal är kända och få är bevarade. Den enda bevarade rundkyrkan på Falbygden är den i Skörstorp som är en mycket vacker kyrkobyggnad och väl värd ett besök.

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
58.150531,13.601716

Hitta Hit

Utmed väg 47 ca 2 km öster om Falköping. På södra sidan av vägen.

Geocaching

Mer information om Geocachen finns här på www.geocaching.com/GCWW4F