Upptäck nu

Från nästan alla håll på Falbygden är Ålleberg ett karakteristiskt inslag i landskapet. Ålleberg med en platå 335 meter över havet, är till skillnad från övriga platåberg inte bevuxen med barrskog. Utmed och nedanför bergets branter växer lövskog med inslag av ädla lövträd. På bergets platå finns en mosaik av ängar, hedar, buskar, sly- och ungskog. En del av dessa är mycket artrika naturtyper. Källor springer fram vid bergets fot eller i sluttningarna t ex Hokällan på nordsluttningen. Ålleberg är ett naturreservat. Här  finns tre vandringsleder, där den norra på 2 km bjuder på fina utsiktspunkter och är anpassad för funktionshindrade och barnvagnar.

I början av 1800-talet fann man på berget ett av landets största guldfynd – Ållebergskragen med vackra utsirade ringar i rent guld, troligen från 500-talet eKr. En kopia av kragen finns på Falbygdens Museum i centrala Falköping. Enligt sägnen finns Ållebergs Ryttare i bergets inre. Om det värsta skulle inträffa kommer de att rida ut ur berget och rädda landet.

FalbygdsTurism guidar med inriktning natur, geologi och historia, bokning 0708-33 40 78.

På berget bedrivs segelflygverksamhet och här finns även ett segelflygmuseum, kafé/restaurang, camping, övernattningsrum och ställplatser. För mer info se besöksmålet Ållebergs Segelflygmuseum. 

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
58.138336, 13.599766

Hitta Hit

Skyltat från väg 47, ca 3 kilometer sydost om Falköping mot Jönköping

Geocaching

Mer information om Geocachen finns här på www.geocaching.com/GCG2AV