Upptäck nu

Vidunderlig utsikt över sjön Åsunden och Ulricehamn. Naturreservatet omfattar lövskogsbestånd vid de båda bergen Kråkeboberget och Åsakullen, som ligger på västra sidan av Åsunden, mellan Brunn och Tvärred.

Vy mot söder från Kråkebobergs topp, bokskogen på Bokåsen syns på andra sidan åkern. Foto Peter Wredin

Reservatet innehåller höga naturvärden av flera olika slag, främst knutna till lövskogarna med dess rika lundflora, skyddsvärda moss- och lavflora och äldre trädskikt. Här finns ett betydande inslag av äldre träd och död ved. Miljöer av denna typ är en ovanlig företeelse i länet och även i resten av landet. Här finns även många näringskrävande lundväxter som blåsippa, lungört, tandrot, gulsippa, myskmadra och vårärt.

Det finns två fikabord vid utsiktsplatsen på Åsakullen.

Info

Naturvårdsförvaltaren Västkuststiftelsen.

Kontakt & Information

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
57.78978, 13.39210

Hitta Hit

Till Åsakullen: Tag Boråsvägen norrut (ej väg 40) ut ur Ulricehamn centrum, passera polisstationen och fortsätt rakt fram. Följ skyltning mot Tvärred. Precis efter att ha passerat tätbebyggt bostadsområde, sväng vänster vid två små skyltar "Naturreservat" och "Åsundenleden". Parkering finns uppe på berget vid Åsastugan.