Upptäck nu

Åsle kyrkas äldsta delar är från 1100-talet. På 1570-talet byggdes de två korsarmarna på som gjorde att kyrkan fick sin unika form. Den södra korsarmen kallades för ”Mularpskyrkan”, då mularpsborna satt i den delen när de besökte kyrkan vid gudstjänster. I den norra korsarmen inrymdes tidigare det Lilliehöökska gravkoret som byggdes ihop med kyrkan på 1770-talet och används idag som dopkor.

Interiören täcks av gotiska kryssvalv och bland inventarierna märks bland annat altaruppsatsen som är snidad och skulpterad i trä. Altartavlan föreställer Jesu dop och predikstolen från 1718 är gjord av den kände bildhuggaren Bengt Wedin.
Åsle kyrka är rik på gravminnen. Den äldsta gravstenen vid den västra kyrkogårdsmuren har både Tors hammare och det kristna korset inhuggna. Vid muren finns också ett flertal stavkorshällar från 1100-talet.

Öppet

Öppet: maj-sep dagligen kl 8.00-20.00.

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
58.177519,13.686233

Hitta Hit

Mitt i Åsle by, skyltat från väg 46 och 47.