Upptäck nu
Ryttarens Torvströfabrik – Kättilstorp

Ryttarens Torvströfabrik – Kättilstorp

Agronom Nils Hartelius, Sandhem startade 1906 företaget Torvströaktiebolaget Ryttaren. Fabriksanläggningen skulle tillvarata den goda kvaliteten av torvströ som fanns i mossarna öster om fabriken. Torvströfabriken var i drift fram till hösten 1997 och övertogs 1999 av...
Hällkistan i Marbäck

Hällkistan i Marbäck

Marbäcks hällkista består av 23 resta hällar och en takhäll. Ursprungligen fanns flera takhällar, men de är borttagna och har troligen ingått i en stenbro över en bäck ca 300 meter norr om graven. Kistan kan ha varit övertäckt av en jordhög under forntiden....
Domarringarna i Väby

Domarringarna i Väby

I Väby, på fastigheten Brunstorp, finns nio domarringar belägna på en höjd. Domarringarna har varit gravar under järnåldern. I gravfältet ingår dessutom två stensättningar, dvs flacka stenrösen. Stenarna i varje domarring är mellan fem och nio till antalet. Området är...
Bjättlunda gravfält

Bjättlunda gravfält

På en moränhöjd i hagmarken vid Stommen i Bjättlunda (i närheten av det gamla missionshuset) finns omkring 50 gravar daterade till järnåldern, 500 f Kr – 1050 e Kr. Söder om gravfältet stod förr en skeppssättning, som förstördes på 1940- eller 50-talet. Vissa av...
Karleby långa

Karleby långa

Karleby har varit bebott sedan stenåldern och är en av Sveriges äldsta radbyar. Här ligger gånggrifterna på rad utefter den mångtusenåriga landsvägen. Koncentrationen av stenåldersgravar är unik och här finns  Nordens största gånggrift, Ragnvalds grav. Radbyn Karleby...
Hålvägarna i Timmele

Hålvägarna i Timmele

Utmed väg 46, nordväst om Timmele kyrka, i anslutning till det gamla vadstället över Ätran, finns landets bäst bevarade hålvägar. De är en del av ridvägen eller den ”röjda vägen”, som gett namn åt Redvägs härad. Hålvägarna har blivit djupa sänkor genom århundradens...