Upptäck nu

På en moränhöjd i hagmarken vid Stommen i Bjättlunda (i närheten av det gamla missionshuset) finns omkring 50 gravar daterade till järnåldern, 500 f Kr – 1050 e Kr. Söder om gravfältet stod förr en skeppssättning, som förstördes på 1940- eller 50-talet. Vissa av gravarna kan vara svåra att se på grund av växtligheten. Området är betesmark, vilket är ett sätt att vårda fornlämningarna.
Gravar kan ha blivit skadade vid odling eller när man byggt stenmurar. Odlingsrösen finns också nära gravfältet. Gravfältet fortsätter norrut.

Den vanligaste typen av järnåldersgravar är runda stensättningar, men formen kan variera. En stensättning är egentligen ett flackt stenröse, ofta jordfyllt. De döda brändes på gravbål tillsammans med sina tillhörigheter.

En av stensättningarna på Bjättlunda järnåldersgravfält undersöktes 1935. Bland fynden fanns brända ben, krukskärvor, en järnring och ett fragment av en hästbrodd i järn.

Kontakt & Information

Ulricehamns kulturförvaltning.
0321-59 50 00

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
57.8429, 13.3769

Hitta Hit

Parkering vid Solhems missionshus på norra sidan av vägen Timmele-Hökerum. Vid vägkorsning.

Geocaching

Mer information om Geocachen finns här på www.geocaching.com/GC2833J