Upptäck nu

De två gravrösena i Kroken är från bronsåldern, 1700-500 f.Kr. De är ej utgrävda. Det större röset är 25 meter i diameter och mycket fint lagt. Det innehåller 1200 kubikmeter sten som hämtats hit från ett närliggande skogsområde där marken är mer stenig än den är kring röset. Den avplanade toppen är ovanlig, den ser “tillrättalagd” ut. Det brukar annars vara högst i mitten och långsamt sluttande mot sidorna. Kanske har graven haft någon annan funktion senare under forntiden?

Gravrösen finns i mängd längs med Ätradalen, vilket tyder på att området var tättbefolkat under bronsåldern. De ligger i höjdlägen och vid forntida vägstråk, sällan samlade i gravfält. Rösenas lägen visar var bebyggelsen legat.

Rösena i Kroken ligger inte särskilt högt, men i närheten av vattendrag och hålvägar, troligen vid ett gammalt vadställe över Tattarån.

Kontakt & Information

Ulricehamns kulturförvaltning.
0321-59 50 00

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
57.8306, 13.4346

Hitta Hit

Mellan Ulricehamn och Timmele. Sväng ner mot motorbanan från väg 46.
Gå ca 600 m från parkeringen. Vägvisning till röset finns.

Geocaching

Mer information om Geocachen finns här på www.geocaching.com/GC2833C