Upptäck nu

Ett geologiskt intressant naturreservat med fin utsikt över Åslesänkan, som förmodligen har skapats av inlandsisen och strömmande vatten, som skurit sig ner genom berglagren ända till urberget.

Djupadalens naturreservat är 500 m långt och 50 m brett. Här har en bäck gjort en djup ravin i sluttningen mot Åsle mosse. Bäcken rinner på trappor av sten. I området är 500 miljoner år gamla avlagringar av alunskiffer och sandsten synliga.

Djupadalen har en växtlighet som är typisk för torrängar på kalkmark med enbuskar och nypon, timjan och jordtistel.

Info

Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Kontakt & Information

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
58.17151, 13.63907

Hitta Hit

Kör väg 47 från Falköping mot Jönköping, sväng vänster mot Karleby. Norr om Karleby sväng höger vid skylt Djupadalen.

Geocaching

Mer information om Geocachen finns här på www.geocaching.com/GCP0Q6