Upptäck nu

I Väby, på fastigheten Brunstorp, finns nio domarringar belägna på en höjd. Domarringarna har varit gravar under järnåldern. I gravfältet ingår dessutom två stensättningar, dvs flacka stenrösen. Stenarna i varje domarring är mellan fem och nio till antalet. Området är rikt på fornminnen.

Kontakt & Information

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
57.8752, 13.3137

Hitta Hit

I Väby, mellan Älmestad och Hökerum, ta av mot Snugge. Vägvisning till fornminnet finns på höger sida.

Geocaching

Mer information om Geocachen finns här på www.geocaching.com/GC689HJ