Upptäck nu

Kyrkan byggdes på 1100-talet, men har sedan dess byggts om och till. Sitt nuvarande utseende fick den i mitten av 1800-talet.

Dopfunten från slutet av 1100-talet är gjord av Mäster Andreas och är en av de få funtar han märkt med sitt namn. I runskrift står det “Andreas har gjort mig”. Bland inventarierna märks ett penningskrin från 1600-talet. Det är konstruerat med två lås, ett slags tidigt “kombinationslås”, som krävde två kyrkvärdar för att kunna öppnas. Här finns också en måttlikare från 1700-talet. Folk kunde i kyrkan kontrollera att de hade rätt mått på sina och knallarnas aln- och fotmått.

I kyrkan finns permanenta utställningar bl a om författaren Birgit Th Sparre samt “Natten och dagen”,  som handlar om ljusets och mörkrets betydelse för liv. I kyrktornet bor det fladdermöss. På kyrkogården prioriteras biologisk mångfald.
Varje hel- och halvtimma kan man under 7 min lyssna till inspelade psalmer.

För guidning kontakta Birgit Andersson 0706-67 23 86.
Fotograf: Göran Fahlström.

Öppet

Öppet kl 10-19 varje dag året runt.
"Musik i sommarkväll" under augusti.

Kontakt & Information

Ulricehamns Pastorat
Finnekumla Kyrka
Finnekumla 258
523 62 Vegby

0321-17100 ulricehamn.pastorat@svenskakyrkan.se //svenskakyrkan.se/ulricehamn/finnekumla-kyrka

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
57.65539, 13.347466

Hitta Hit

I Vegby följ skylt Länghem och kör söderut i ca 3 km. Sväng höger vid skylten Finnekumla och därefter höger vid skylten Fästeredssund. Sen höger skyltat Finnekumla kyrka.
Parkering även för bussar.