Upptäck nu

Vid Frälsegården söder om Trädet framträder Ulricehamnsåsen mycket tydligt, som åsryggar och kullar. Denna ås kan man följa längs hela Ätradalen mellan Kölaby och Ulricehamn.

Åsarna är uppbyggda av sten och grus med ett visst kalkinnehåll. I kombination med kreatursbete har detta skapat en speciell miljö, som i sin tur gett upphov till en säregen flora. De typiska arterna brukar med ett gemensamt namn kallas för torrängsväxter. Dessa är till exempel trollsmultron, backsippa, blodnäva, smalbladig lungört och backsmultron.

Här finns två gravfält, det största bestående av tio högar, sjuttioen runda stensättningar, tre rektangulära stensättningar och en treudd. Vid vägen står de två så kallade kungsstenarna.

 

Info

Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen.
Mer info se: //www.ulricehamn.se/innehall/2016/12/Kungstenarna-i-trädet.pdf

Kontakt & Information

Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen i Västra Götaland
010-224 40 00 //www.vastkuststiftelsen.se

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
57.97726, 13.52504

Hitta Hit

Utmed väg 46 söder om Trädet. Skyltat "Naturreservat och gravfält".
Parkering även för buss.

Geocaching

Mer information om Geocachen finns här på www.geocaching.com/GC28H08