Upptäck nu
Gökhems kyrka från 1100-talet har i stort sett fått behålla sitt ursprungliga utseende och räknas som en av Västergötlands bäst bevarade medeltida kyrkor.

Från 1100-talet fram till 1500-talet fanns det i Gökhem två kyrkor, den nuvarande och Överkyrke ca 200 m åt sydöst, numera en ruin. Två kyrkor så tätt under så lång tid föder sägner. En av dem berättar att tyska och engelska munkar ska ha slagit sig ner i Gökhem och byggt var sin kyrka. En teori som stödjer denna sägen är att Överkyrkes raka koravslut tyder på engelska influenser medan nuvarande kyrkas kor med absid tyder på tyska influenser.

Takmålning

Där man idag kommer in i kyrkan, vapenhuset, var ursprungligen ett biktkapell. På 1700-talet togs kvinnornas offeraltare bort från kyrkan och madonnabilden placerades i biktkapellet och kapellet började allmänt kallas för Jungfru Marie kor. Madonnan flyttades runt flera gånger under renoveringar, men brändes troligen upp tillsammans med andra medeltida ting vid “storstädningen” 1913, då kyrkan restaurerades.

Denna restaurering, ledd av hovintendenten Gustaf Lindgren, innebar bland annat att golvet bröts upp, gravar och gravhällar togs bort och ett nytt golv i kalksten lades. Till denna restaurering fanns även medel avsatta för invändig putsning. Detta tyckte Lindgren var att likna vid vandalism och på så sätt räddade han de värdefulla målningarna av Mäster Amund. Både i långhuset och i koret har målningar tagits fram under lager av puts, kaminsot, färg och konserverats, men tyvärr också bättrats på, vilket har förvanskat en del av målningarna.

Kyrkan är full av otroliga målningar, som kan inspirera till ett längre besök. Den inspelade guiden är en god hjälp på upptäcktsfärden.

Välkommen att gå Vilskeleden och passera Gökhems kyrka, se länk nedan.

Öppet

Gökhems kyrka är öppen dagligen kl 9-19.

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
58.174092, 13.40817

Hitta Hit

Infart från väg 47 väster om Falköping. Kyrkan ligger utmed vägen mitt i Gökhems gamla by.