Upptäck nu

Gökhemskogen är ett privatägt rekreationsområde i en varierande natur och kulturmiljö med  markerade leder av olika längd. I början av förra sekelskiftet var Runstedt kyrkoherde i Gökhem. Då var området odlingslandskap och tuberkulosen härjade fortfarande. År 1902 satte kyrkoherde Runstedt bygdens skolbarn i arbete med att fröså det som idag kallas för storskogen.

Naturen har stor betydelse som rekreationskälla. Gökhemsskogens ägare verkar för det lokala friluftslivet och vill därmed bidra till bättre hälsa, förståelse för naturen och en levande landsbygd. 

Info

Vissa delar i området är tillgängliga för rullstol och barnvagn.

Öppetider

Dagtid året runt.

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
58.176657,13.384349

Hitta Hit

Från Floby: Ta väg 181 mot Falköping. Sväng vänster ut på väg 47. Efter 2,4 km sväng vänster. Efter 200 m finns Parkering för skogsbesökare.
Parkering för buss finns på förfrågan hos Torpa Gård & Ängar 0706-76 27 42.
Busshållplats Äleberg.