Upptäck nu

På många håll i trakten blandas gravar från hela järnåldern (500 f.Kr – 1060 e.Kr). Denna domarring med 11 stenar är från äldre järnåldern. Strax intill finns resta stenar.

På motsatta sidan av väg 46 ligger Kärrastugan, som ägs av Kölaby Hembygdsförening. Bakom stugan på gravfältet Högabacken finns 15 gravhögar och en runsten från järnålderns senare del.

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
57.98772, 13.54164

Hitta Hit

Besöksmålen ligger alldeles utmed väg 46 vid norra infarten till Trädet.