Upptäck nu

Hopamarken är en del av en allmäning i Lovene rotel. Idag är det blomstrande orkidékärr, sumpskog, alvarmarker och hedmarker. Förr var det ett öppet och betat landskap. Kärret i den norra delen är grunt och kalkberget ligger bara ca 60 cm under ytan. Området har rik förekomst av flugblomster (Ophrys insectifera) och ängsnycklar (Dactylorhiza incarnata). Man har också hittat skogsnycklar (Dactylorhiza maculata) och kärrknipprot (Epipactis palustris). Tidigt i maj blommar även majvivan (primula farinosa) för fullt.
Falbygdens Naturskyddsförening har färdigställt en rullstolsramp, så att fler kan ta del av falbygdsnaturen på nära håll.

 

 

Info

För bokning ring: 0515-372 33 eller 0703-387117.
Handikappanpassat, rullstolsramp.

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
58.174776, 13.627582

Hitta Hit

Utmed väg Falköping-Åsle. Informationstavla finns vid vägen.

Geocaching

Mer information om Geocachen finns här på www.geocaching.com/GC1Y477