Upptäck nu

Stenvalvsbro över Ätran, uppbyggd av hårt tuktad gråsten i fyra spann, från slutet av 1800-talet.

Humla stenvalvsbro byggdes 1869-1872 av Wik från Vedåsla i Dalum. Bron har fyra spann och är uppförd över Ätran i råhuggen kallmurad granit, dvs utan murbruk. Denna valvteknik har hämtats från de romerska tunnvalvens byggnadsskick.

Under 1980-talet fanns diskussioner om att riva bron eftersom den inte kunde klara tunga transporter, men i stället byggdes en ny bro för trafik en bit nedströms.

Kontakt & Information

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
57.95706, 13.52479

Hitta Hit

Belägen 300 m sydöst om Humla kyrka på östra sida om väg 46. Skyltad från vägen. Syns bäst från nya bron. För närkontakt, gå 50-100 m på grusvägen mitt emot parkeringsfickan.

Geocaching

Mer information om Geocachen finns här på www.geocaching.com/GC152BC