Upptäck nu

Skogås, renoverad jordkula med bord och bänkar samt eldplats både ute och inne. Troligen byggd på 1860-talet och var bebodd till 1875. Osämja i äktenskapet var anledningen till att jordkulan byggdes. Den fungerade då som bostad åt den ena parten. Öppet för alla. Ved finns.

Vegbyortens Hembygdsförening har renoverat jordkulan och ansvara för skötsel och underhåll.

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
57.642762,13.389994

Hitta Hit

Tag av mot Vegby i rondellen i Gällstad.
I nästa korsning vänster mot Månstad.
Skyltad från vägen söder om Säms kyrkoruin. Parkering finns.

Geocaching

Mer information om Geocachen finns här på www.geocaching.com/GC1VC6H