Upptäck nu

Kälvene kyrka har anor från 1100-talet med en tillbyggnad på 1700-talet. Kyrkan är uppförd av råsten och murbruk och består av ett högre och bredare långhus och ett lägre rakslutet kor. Koret är tillbyggt under senare hälften av 1700-talet. Tidigare har det funnits ett torn men detta raserades troligtvis i början av 1700-talet. Istället byggdes en klockstapel på ett underlag av stenar som ska ha tillhört det nedrasade tornet. Vapenhuset är uppfört 1929 och ersatte då ett vapenhus i trä från 1790-talet. Ytterdörren av kraftig furu är kyrkans ursprungliga ytterdörr.

Inne i vapenhuset finns en så kallad straffstock och man räknar med att inte mindre än fyra brottslingars ben en gång klämdes fast i den. På altaret finns ett högt krucifix, snidat i trä på 1930-talet av K Johansson, Sandhem. Vid foten av korset finns symbolerna för kärleken och hoppet (det brinnande hjärtat och ankaret). Altaret är av sten men på sidorna beklätt med trä. På framsidan finns en unik målning från 1700-talet föreställande Nikodemus besök hos Jesus.

Öppet

Öppet i samband med gudstjänst eller enligt överenskommelse.

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
58.0989, 13.7219

Hitta Hit

Väg 47 från Falköping mot Jönköping. Ta höger andra avfarten mot Vartofta. Kyrkan ligger högt och fritt nära väg 47.