Upptäck nu

Kinneveds kyrka från 1100-talet ser så mycket större ut än den egentligen är. Den har plats för cirka 150 personer. När det medeltida tornet revs och ersattes med ett nytt år 1820 rev man även klockstapeln som tidigare fanns på kyrkogården.

Kyrkan har genom århundradena genomgått många förändringar, men några delar kan hänföras till den äldsta kyrkan, däribland koret med sin absid. Även altaret och dopfunten är från denna tid.

År 1938 gjorde man en håltagning i muren och upptäckte att den var en så kallas skalmur, det vill säga den bestod av ett inre och ett yttre skikt murat med kalksten och där emellan fyllt med små kullerstenar.

Madonnan från 1500-talet, som idag finns på en piedestal mitt emot predikstolen, hade förr sin plats i ett skåp på kvinnoaltaret.

Välkommen att vandra S:t Olofsleden mellan S:t Olofs kyrka i Falköping och Jäla kyrka. Leden passerar bland annat kyrkorna i Kinneved och Vårkumla.

Öppet

Öppet dagligen kl 9-19.

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
58.068263, 13.515538

Hitta Hit

Söder om Kinnarp och väster om väg 46.