Upptäck nu

Naturreservatet Kycklingkullen utgörs av en liten åsformation med kalkhaltig jord, som har stor betydelse för kullens intressanta flora. Här växer bl a gullviva, drakblomma och smalbladig lungört. Dessutom gravfält på båda sidor om vägen samt en runsten.

Info

Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen

Kontakt & Information

Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Västra Götaland
//www.vastkuststiftelsen.se

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
57.89571, 13.44976

Hitta Hit

Invid väg 46, strax söder om Dalum.

Geocaching

Mer information om Geocachen finns här på www.geocaching.com/GC10YVH