Upptäck nu

Södra Säms sockenkyrka har varit ruin sedan 1820-talet. Utgrävningar 2009 visade att den troligen uppförts 1250-1300 och att den haft en äldre föregångare. Den har en ovanlig form som kallas absidsal. Drygt 200 meter sydöst om kyrkoruinen syns på en äldre karta ”en gammal kyrkogård”. Arkeologer fann på denna plats resterna av ett träkapell från 1100-talets början, kanske en offerkyrka för resande eller ett gårdskapell.

Den 2,5 km långa “Prästavägen” eller “Körkevägen” förbinder Södra Säms by och kyrkoruin med Gårdå och kyrkan i Gällstad. Vägen är troligen från 1300-talet och fick sitt namn då det var prästens färdväg mellan kyrkorna. När Säms kyrka togs ur bruk 1823 blev det istället byborna som fick traska till kyrkan i Gällstad och vägen kallades då “Körkevägen”. I det vackra kulturlandskap längs vägen känner man till  ca 20 bosättningar. Välkommen att vandra eller cykla och ta del av historiska händelser och personer genom informationsskyltar utmed vägen. Ungefär halvvägs ligger en liten rastplats med bord och bänkar. Förbindelse finns med Kummelibergs gravfält och Jordkulan. Informationstavla nära kyrkoruinen.
Guidning kan bokas hos Ulricehamns Guideförening tel 0705-46 04 11.

Info

Läs den arkeologiska rapporten: www.bibliotek.ulricehamn.se (välj Forskarrum, Ulricehamnsbygdens historia, Medeltiden).

Öppet

Informationstavlor med broschyrer och kartor finns vid kyrkoruinen/Prästavägen i Södra Säm och vid andra änden av Prästavägen i Gällstad.

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
57.651455, 13.395083

Hitta Hit

Tag av mot Vegby i rondellen i Gällstad. I nästa korsning tag vänster mot Månstad. Efter ca 1 km finns parkering för bil och buss samt infoskylt och broschyrer. Kyrkoruinen och kyrkplatsen är inom synhåll.

Prästavägen från Gällstad: Parkera vid kyrkan. Gå ca 20 m in på vägen mot Toarp, sydväst om kyrkan. Skylt och broschyrer finns där Prästavägen börjar. GPS: 57.663448,13.428555.

Geocaching

Mer information om Geocachen finns här på www.geocaching.com/GC28189