Upptäck nu

Ruin efter medeltida kyrka strax söder om Djupadalen i Karleby. Kyrkan anges som öde år 1541. När kyrkplatsen undersöktes kunde man konstatera att långhuset hade haft en storlek av 12,90 x 7,40 meter utvändigt. De återstående murarna är vackert lagda och bevarade i en höjd av 4 skift, vilket motsvarar ungefär 1 meter. Till detta har funnits ett mindre rakslutet kor i öst. Murarna har varit uppförda som skalmur av mer eller mindre tuktade block i sandsten.

På murarnas insidan finns spår av puts. Ingången har varit på södra sidan vid västra gaveln. Till denna har det funnnits en portal, varav endast rester återstår av de kvadratiska baserna utanför ingången. Även på norra länghusväggen har funnits en dörr, mitt emot den södra. Koret har en högre golvnivå än långhuset och rester av altaret finns kvar. På ömse sidor om ingången till koret från långhuset har det på båda sidor funnits sidoaltare. Dopfuntens fundament har påträffats nära korets västra vägg. Både kor och långhus har tydligen haft golvplank. En grav finns i långhuset och ytterligare gravar kan finnas i kyrkan då marken ej är undersökt ner till orörd jord. På kyrkogården finns några flata hällar söder och öster om byggnaden som konstaterats vara gravar. Grunden till klockstapel har också påträffats. Bland fynd har man funnit 15 medeltida mynt och brakteater.

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
58.164500, 13.640642

Hitta Hit

Kör väg 47 från Falköping mot Jönköping, sväng vänster mot Karleby. Liten skylt pekar till höger. Gångstig genom betesmark. Du går på egen risk bland betande djur.