Upptäck nu

1100-talskyrka som renoverades under 2013 varvid unika medeltida målningar upptäcktes under de gamla putslagren. En sensationell upptäckt av stort konst- och kulturhistoriskt värde, då det är mycket ovanligt att det allra äldsta medeltida romanska måleriet finns bevarat. Målningssviten är den största sammanhängande romanska sviten, som finns bevarat i landskapet och saknar egentligen paralleller i övrigt svenskt muralmåleri från samma tid. De är troligen utförda av en lokal verkstad.

Marka church

 

Öppet

Öppet: maj-sep dagligen kl 8.00-20.00.

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
58.1589, 13.4802

Hitta Hit

Utmed väg 47 väster om Falköping.