Upptäck nu

Ett 63 ha stort naturreservat på Hössna prästgård. Mycket artrik och varierad flora med bl. a kärrknipprot och fjällskära. Här finns också flera ovanliga mossarter. I öppnare delar finns bl.a. vingvial och trollsmultron. Ett stort område är fornlämningsområde med fornåkrar, gravar, hålväg och skålgropssten. Naturreservatet sköts så att landskapet ska återfå det utseende det hade under tidigare århundraden. Djur betar över hela reservatet.

Info

Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen.
www.vastkuststiftelsen.se

Kontakt & Information

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
57.82497, 13.53864

Hitta Hit

Området är tillgängligt från flera håll, men de lämpligaste bilparkeringarna finns vid Hössna kyrka och reningsverket.

Geocaching

Mer information om Geocachen finns här på www.geocaching.com/GC27GM6