Upptäck nu

Agronom Nils Hartelius, Sandhem startade 1906 företaget Torvströaktiebolaget Ryttaren. Fabriksanläggningen skulle tillvarata den goda kvaliteten av torvströ som fanns i mossarna öster om fabriken. Torvströfabriken var i drift fram till hösten 1997 och övertogs 1999 av Föreningen Ryttarens Torvströfabrik.

Ryttaren består  av en större remdriven torvströfabrik med tillhörande maskinhus. På området finns även ett sågverk, en f d träullsfabrik, arbetarbostäder och en 3 km lång smalspårig järnväg för transporter av torvströ från mossarna till fabriken.

Ryttarens Torvströfabrik är ett av Sveriges två torvmuséer och den enda bevarade fabriken från förra sekelskiftet i denna storlek med en fungerande maskinuppsättning. Hela anläggningen är sedan 2012 byggnadsminne.

I visningen av fabriken ingår en spännande färd på järnvägen ut till den forna torvtäkten.
Kaffeservering i samband med visningar.

Vid Ryttaren finns en 2,5 km lång vandringsled över torvmossen med informationstavlor

Öppet

Öppet: 8 juli - 6 aug lördag-söndag med visningar kl 15.00.
Torvens dag 2 sep kl 10.00-15.00.
Övriga tider öppet enligt överenskommelse för grupper (minst 10 personer).

Kontakt & Information

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
58.02140, 13.73660

Hitta Hit

Ryttaren ligger 25 km sydost om Falköping. Tag av från väg 47, 13 km sydost om Falköping, mot Kättilstorp. Vid järnvägskorsningen sväng vänster vid gul skylt: Ryttaren 4. Parkering även för buss.

Geocaching

Mer information om Geocachen finns här på www.geocaching.com/GCHD49