Upptäck nu

Agronom Nils Hartelius, Sandhem startade 1906 företaget Torvströaktiebolaget Ryttaren. Fabriksanläggningen skulle tillvarata den goda kvaliteten av torvströ som fanns i mossarna öster om fabriken. Torvströfabriken var i drift fram till hösten 1997 och övertogs 1999 av Föreningen Ryttarens Torvströfabrik.

Ryttaren består  av en större remdriven torvströfabrik med tillhörande maskinhus. På området finns även ett sågverk, en f d träullsfabrik, arbetarbostäder och en 3 km lång smalspårig järnväg för transporter av torvströ från mossarna till fabriken.

Ryttarens Torvströfabrik är ett av Sveriges två torvmuséer och den enda bevarade fabriken från förra sekelskiftet i denna storlek med en fungerande maskinuppsättning. Hela anläggningen är sedan 2012 byggnadsminne.

I visningen av fabriken ingår en spännande färd på järnvägen ut till den forna torvtäkten.
Kaffeservering i samband med visningar.

Vid Ryttaren finns en 2,5 km lång vandringsled över torvmossen med informationstavlor.

 

Öppet

Öppet: 9 juli - 7 aug lördag-söndag med visningar kl 15.00.
Torvens dag 3 sep kl 10.00-15.00.
Torvbanans dag den 22 okt kl 14.00. Tur med tåget över mossarna. Tag med egen fika.
Övriga tider öppet enligt överenskommelse för grupper (minst 10 personer).





Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
58.02140, 13.73660

Hitta Hit

Ryttarens Torvströfabrik ligger 25 km sydost om Falköping. Tag av från väg 47, 13 km sydost om Falköping, mot Kättilstorp. Vid järnvägskorsningen sväng vänster vid gul skylt: Ryttaren 4. Parkering även för buss.

Geocaching

Mer information om Geocachen finns här på www.geocaching.com/GCHD49