Upptäck nu
Ryttarens Torvströfabrik – Kättilstorp

Ryttarens Torvströfabrik – Kättilstorp

Agronom Nils Hartelius, Sandhem startade 1906 företaget Torvströaktiebolaget Ryttaren. Fabriksanläggningen skulle tillvarata den goda kvaliteten av torvströ som fanns i mossarna öster om fabriken. Torvströfabriken var i drift fram till hösten 1997 och övertogs 1999 av...