Upptäck nu
Bjättlunda gravfält

Bjättlunda gravfält

På en moränhöjd i hagmarken vid Stommen i Bjättlunda (i närheten av det gamla missionshuset) finns omkring 50 gravar daterade till järnåldern, 500 f Kr – 1050 e Kr. Söder om gravfältet stod förr en skeppssättning, som förstördes på 1940- eller 50-talet. Vissa av...