Upptäck nu

Denna fångstgrop är unik i sitt slag och en av landets bäst bevarade. Den är 5 m i diameter och 3,5 m djup med kallmurade väggar och botten. Ett gravröse och en stensättning finns i gropens närhet.

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
57.629617, 13.441377

Hitta Hit

Strax söder om Bystadsjön. Skylt visar från väg 157 söder om Gällstad.

Geocaching

Mer information om Geocachen finns här på www.geocaching.com/GC29E15