Upptäck nu

På 1100-talet byggdes Vårkumla kyrka på åsen, omgiven av flera fornlämningar. Strax väster om kyrkan  finns en stensättning och en domarring med 12 stenar och på kyrkogården en runsten. Vid kyrkväggen finns dessutom 5 liljestenar, en stavkorshäll och en gravsten med runskift: ”Här ligga far och son, de två, Hedin och Enar, de hette så”.

Fram till 1671 ska det ha funnits ett torn på kyrkan, som då revs och långhuset byggdes ut. Klockstapeln med sina två klockor byggdes 1823 och handrings än idag. Morgonringningen är bortrationaliserad, men kvällsringning sker och på sommarhalvåret hjälper hembygdsföreningen till med denna. 1996 genomgick kyrkan en både invändig och utvändig renovering.

Bland det äldsta i kyrkan kan nämnas den vackra Mariabilden från 1200-talet. Betydligt yngre är kyrkans första piporgel, som införskaffades så sent som 1952.

Välkommen att vandra S:t Olofsleden mellan S:t Olofs kyrka i Falköping och Jäla kyrka. Leden passerar bland annat kyrkorna i Vårkumla och Kinneved.

Öppet

Öppet dagligen kl 9-19.

Kontakt & Information

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
58.073428,13.559322

Hitta Hit

Från väg 46 i södra Kinnarp sväng österut mot Vårkumla/Vartorfta.