Upptäck nu

Vadstället i Alvared har sedan urminnes tider varit den givna platsen att ta sig över Ätran. En träbro finns inritad redan på den första kartan från 1642. På 1700-talet planerades ny bro av ek men uppfördes aldrig eftersom en kunglig förordning sa att allmänna broar skulle byggas av sten. År 1766 byggdes därför istället Alvareds stenbro med fyra stickbågsvalv. På uppströmssidan höll dessvärre muren inte så länge och på 1830-talet var man tvungen att bygga om den. I slutet av 1800-talet togs det fjärde valvet, längst i norr bort. Alvareds bro togs ur bruk på 1920-talet, skadades svårt 1952 av översvämningar, reparerades 1974 och nu senast 2011 då de nedsjunkna valven höjdes en aning, all vittrad sten ersattes med ny sten och nya räcken sattes upp.

 

Kontakt & Information

Ingvar Ragnarsson
Åsarps hembygdsförening

0515-50495 //www.asarp.com

Googlekartor

Länk till Google Maps för utförligare karta och vägbeskrivning:
58.02694, 13.54999

Hitta Hit

Vid Åsarp, utmed riksväg 46.